ซื้อ (แนะนำสินค้าและร้านค้า)

แผงลอย L.E.O

จาก 8,800 เยน (รวมภาษี)

LEO ตั้งอยู่ในเมืองนิชิวากิ จังหวัดเฮียวโกะ ผลิตผลิตภัณฑ์จากการผลิตผ้าดั้งเดิมของ Banshu Ori
เราใช้เครื่องทอผ้าแบบกระสวยโบราณ ซึ่งเป็นเครื่องเดียวที่เหลืออยู่ในพื้นที่การผลิต และผลิตในปริมาณน้อยซึ่งใกล้เคียงกับชิ้นเดียว
โปรดเพลิดเพลินไปกับพื้นผิวและสีที่เป็นเอกลักษณ์

แผงลอย 8,800 เยน (รวมภาษี)
แผงลอยยาว 15,400 เยน ~ (รวมภาษี)

การจัดการร้านค้า

ส่วนที่เหลือ / เปลี่ยนข้อมูล