0%
65.3%
100%
Phông chữ logo GREENIA

Giờ làm việc của lễ tân ở từng khu vực

2024.
06.10(月)

施設営業時間 臨時休業日

 • Đa dạng thể thao

  yahhoy

  Những ngày đóng cửa tạm thời

  [Nhận xét]
  ※6/10(月)~6/13(木)は臨時休業日です。
 • Thể thao dưới nước

  amembo tự hỏi

  Những ngày đóng cửa tạm thời

  [Nhận xét]
  ※6/10(月)~6/13(木)は臨時休業日です。
 • Vận động viên cơ bắp

  de kairiki

  Những ngày đóng cửa tạm thời

  [Nhận xét]
  ※6/10(月)~6/13(木)は臨時休業日です。
 • Điền kinh

  tự hỏi yamambo

  Những ngày đóng cửa tạm thời

  [Nhận xét]
  ※6/10(月)~6/13(木)は臨時休業日です。
 • Mount King

  tấn vua

  Những ngày đóng cửa tạm thời

  [Nhận xét]
  ※6/10(月)~6/13(木)は臨時休業日です。
 • Cuộc phiêu lưu trong rừng

  rừng mecya

  Những ngày đóng cửa tạm thời

  [Nhận xét]
  ※6/10(月)~6/13(木)は臨時休業日です。
  【事前予約制】6/14(金)以降の予約状況はTrang dành riêng FOREST / ZIPVui lòng kiểm tra tại.
 • Trượt zip dài

  trượt zip

  Những ngày đóng cửa tạm thời

  [Nhận xét]
  ※6/10(月)~6/13(木)は臨時休業日です。
  【当日先着受付制】営業状況の詳細はTrang dành riêng FOREST / ZIPVui lòng kiểm tra tại.

Danh sách cột

 • Hiện tại không có bài viết chuyên mục.