Dasar perlindungan maklumat peribadi

Tentang perlindungan maklumat peribadi

六甲山観光株式会社(以下「当社」といいます)は、個人情報の重要性を認識し、個人情報に関する法令、 社内規定などを遵守します。
また、当社は事業活動のすべてにおいて、当社で取り扱う個人情報の取得、 利用および管理を適正に行うことにより、お客様の個人情報を守ります。 当社における個人情報の取扱いについての考え方を以下に記載します。

Mengenai pengumpulan maklumat peribadi

当社はお客様の個人情報を、適法かつ公正な手段により収集します。偽りその他不正の手段によって、個人情報を収集することはありません。

Penggunaan maklumat peribadi

当社は、個人情報の取得に当たっては、利用目的を明らかにし、第三者への提供が予定されている場合には、その目的、範囲等を明らかにしたうえで、適正な範囲で行います。取得した個人情報の利用については、あらかじめ明示した目的の範囲内に限定し、お客様の承認なく、目的の範囲を超えて個人情報を利用することはありません。

Pengurusan maklumat peribadi

Kami akan melaksanakan langkah-langkah pengurusan keselamatan yang sesuai untuk mencegah kehilangan, pemusnahan, pemalsuan, kebocoran, dan lain-lain maklumat peribadi anda dan menguruskannya dengan ketat. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan apa pun kepada anda atau pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan tidak sah seperti keropok.

Penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

当社は、法令であらかじめ認められている下記に掲載した場合を除き、個人情報をお客様の承諾なしに第三者に提供しません。

  1. Semasa penyumberan luar bahagian pengendalian maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, maklumat peribadi akan diberikan kepada penerima perniagaan setelah membuat kontrak sehingga maklumat peribadi tidak akan digunakan untuk apa pun selain perniagaan yang diamanahkan oleh Syarikat dan maklumat peribadi tersebut akan diuruskan dengan betul. Saya akan.
  2. Apabila institusi nasional atau entiti awam tempatan atau orang yang dipercayakan dengannya bekerjasama dalam menjalankan urusan yang ditentukan oleh undang-undang.
  3. Sekiranya kita menentukan bahawa ada bahaya yang akan berlaku pada nyawa, badan atau harta Syarikat, pelanggan lain, atau pihak ketiga dan perlu untuk melindungi perkara ini.
  4. 公衆衛生の向上・児童の健全育成のために特に必要があり、お客様の同意を得ることが困難であると当社が判断した場合。

Pendedahan maklumat peribadi

個人情報の開示については保有個人データに関する公表事項をご覧ください。

Kaunter perundingan maklumat pelanggan

個人情報等の取扱いについてのご意見、ご質問がございましたら下記相談窓口ま
でお問い合わせください。

SYARIKAT Mt.ROKKO CABLE CAR & TOURISM TEL: 078-894-2071 (9: 00 ~ 17: 00 kecuali hujung minggu dan cuti)

改訂について
本ページの文章は、2021 年3月25 日に更新されました。当サイトへの掲載日以降に適用するものとします。


itu sahaja

Rehat / ubah maklumat