Thông báo về việc giới thiệu đơn đăng ký chứng nhận khuyết tật "Mirairo ID" tại Đài quan sát Rokko Shidare

Từ Thứ Tư, ngày 11 tháng 8, chúng tôi đã giới thiệu ứng dụng chứng nhận khuyết tật "Mirairo ID" tại Đài quan sát Rokko Shidare.

Chúng tôi sẽ kiểm tra tại quầy, vì vậy vui lòng cho xem.