ประกาศแนะนำแอปพลิเคชันใบรับรองความพิการ "Mirairo ID" ที่ จุดชมวิวสัมผัสธรรมชาติ ร็อคโคชิดาเระ

ตั้งแต่วันพุธที่ 11 สิงหาคม เราได้แนะนำแอปพลิเคชันใบรับรองผู้ทุพพลภาพ "Mirairo ID" ที่ จุดชมวิวสัมผัสธรรมชาติ ร็อคโคชิดาเระ

เราจะตรวจสอบที่เคาน์เตอร์ดังนั้นโปรดแสดง