Đóng

Danh sách tin tức

Thông báo quan trọng

Ngày phát hành 2020/11/26

Thông tin về cơ sở Yamagami về các ngày nghỉ đến ngày 31 tháng 3 năm 2021

Ngày phát hành 2020/09/12

Thông báo về các biện pháp phòng chống lây nhiễm tại cơ sở Rokko Yamagami

Núi Rokko

ngày phát hành 2020/07/01

[2] Dự án đổi mới trang web chính thức

Mỗi cơ sở

ngày phát hành 2020/05/26

Thông báo nghệ thuật hủy bỏ Rokkosan Hikari cho đến ngày 19 tháng 7 (Chủ nhật)

Núi Rokko

ngày phát hành 2020/05/19

[Bước đầu tiên] Dự án đổi mới trang web chính thức bắt đầu!

Núi Rokko

Ngày phát hành 2020/04/17

Tạm ngừng kinh doanh khi ban hành tuyên bố khẩn cấp (tính đến 18:00 ngày thứ ba, 7 tháng 4 năm 2020)

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin