Ăn (giới thiệu nhà hàng và quán cà phê)

Khoảng thời gian thư giãn trên sân hiên với ánh nắng xuyên qua những tán cây hoặc trong một cửa hàng yên tĩnh

Edelweiss

Vườn bách thảo Rokko Takayama

lưu trữ thông tin

Thẻ

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin