Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Cửa hàng lưu niệm kiểu nhà gỗ được bao quanh bởi hoa

Mua sắm Alpicola

Vườn bách thảo Rokko Takayama

Chúng tôi có hàng hóa linh tinh ban đầu tập trung vào những bông hoa nở trong công viên, và các loại cây và hoa như sách.

Xử lý hàng hóa

Quà lưu niệm BEST3

Sản phẩm khuyến cáo

lưu trữ thông tin

Giờ làm việc

10:00~16:30

Nghỉ lễ thường xuyên

Thứ Năm *Mở cửa từ ngày 4 tháng 5 (thứ Năm) đến ngày 15 tháng 6 (thứ Năm) và từ ngày 20 tháng 7 (thứ Năm) đến ngày 23 tháng 11 (thứ Năm).

Liên lạc với chúng tôi

078-891-1247(六甲高山植物園と共通)

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin