0%
65.3%
100%
GREENIA标志字体

每个区域的接待时间

2024 年。
05.29(周三)

设施营业时间休息日

 • 多种运动

  休息日

  [备注]


 • 水上运动

  阿姆博奇迹

  休息日

  [备注]

 • 肌肉运动

  凯里基

  休息日

  [备注]

 • 田径运动

  想知道山姆博

  休息日

  [备注]
 • 金山

  金山

  休息日

  [备注]

 • 森林冒险

  麦加森林

  休息日

  [备注]
 • 长拉链滑梯

  拉链滑梯

  休息日

  [备注]


没有。

09

跳べ!ネットに向かって

ネットに飛びついて地面に落ちずに向こう岸へ。大昔にここをマグマが通っていたことがあり、マグマを飛び越えるイメージを持って挑むのもいいだろう。

 • #陆地
 • #小学生及以上
 • #由菲舍尔(Fischer's)监督

水平

3级

yahhoy地区地图

バラエティアスレチック(yahhoy) マップ

每日推文
更新中!

跟着我们