Đóng

Giao thông vận tải

Những người đến bằng tàu hỏa hoặc xe buýt

Người đến bằng tàu Hanshin

Bản đồ lộ trình

Đối với những người đến bởi JR

Bản đồ lộ trình

Người đến bằng tàu Hankyu

Bản đồ lộ trình

Đối với những người đến từ ga Shin-Osaka trên tàu Shinkansen của JR Tokaido

Bản đồ lộ trình

Đối với những người đến từ ga JR Sanyo Shinkansen Shin-Kobe

Bản đồ lộ trình

Đối với những người đến từ Sân bay Quốc tế Kansai / Sân bay Quốc tế Osaka (Itami)

Bản đồ lộ trình

Đối với những người đến từ sân bay Kobe

Bản đồ lộ trình

Đối với những người đến từ khu vực Arima Onsen

Bản đồ lộ trình

       

Những người đến bằng xe hơi

検索