ใกล้

การเข้าถึงการจราจร

ผู้ที่มาโดยรถไฟหรือรถบัส

คนที่มาโดยรถไฟฮันชิน

แผนที่เส้นทาง

สำหรับผู้ที่มาจาก JR

แผนที่เส้นทาง

ผู้ที่มาโดยรถไฟฮันคิว

แผนที่เส้นทาง

สำหรับผู้ที่มาจากสถานี Shin-Osaka บน JR Tokaido Shinkansen

แผนที่เส้นทาง

สำหรับผู้ที่มาจากสถานีรถไฟ JR ซันโยชินคันเซ็นชินโกเบ

แผนที่เส้นทาง

สำหรับผู้ที่มาจากสนามบินนานาชาติคันไซ / สนามบินนานาชาติโอซาก้า (อิตามิ)

แผนที่เส้นทาง

สำหรับผู้ที่มาจากสนามบินโกเบ

แผนที่เส้นทาง

สำหรับผู้ที่มาจาก Arima Onsen

แผนที่เส้นทาง

       

ผู้ที่มาโดยรถยนต์

検索