Kết quả tìm kiếm cho "# Xe buýt Rokko Sanjo"

Xe cáp Rokko Cable / Xe buýt Rokko Sanjo

Ngày phát hành26/04/2024

Về thời gian chờ đợi trong thời gian Tuần lễ vàng (27/4 - 6/5) và tạm dừng xe buýt leo núi đến Ga Cáp treo Rokko Arima Ropeway Sancho

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin