• Cập nhật lần cuối 2023/05/23
  • Ngày xuất bản 2023/05/26

Bảo tàng âm thanh rừng ROKKO Khu vườn SIKI Mùa hè Khu vườn tự nhiên trong khu nghỉ dưỡng mùa hè được trang trí bằng hoa cẩm tú cầu và hoa loa kèn Từ ngày 15 tháng 7 (Thứ Bảy) đến ngày 15 tháng 8 (Thứ Ba) năm 2023

Mt.ROKKO CABLE CAR & TOURISM COMPANY (Trụ sở chính: Thành phố Kobe, Chủ tịch: Kimihiko Teranishi), bên trong Bảo tàng Âm thanh Rừng ROKKO, "SIKI Garden-Sound Walking Path-" (sau đây gọi tắt là SIKI Garden) sẽ khai trương vào ngày 15 tháng 7 năm 2023 ("SIKI Garden Summer Season" sẽ được tổ chức từ Thứ Bảy) đến ngày 15 tháng 8 (Thứ Ba). Trong thời gian này, bạn có thể chiêm ngưỡng những bông hoa mùa hè như sau trong khu vườn SIKI.