閉じる

Thông báo

Danh sách thông tin về đài quan sát / Đài quan sát Tenran Nhà hàng TENRAN CAFE

Đài quan sát Tenran · Nhà hàng TENRAN CAFE

公開日2022/08/06

8/7(日)よりTENRAN CAFE営業再開のお知らせ

Đài quan sát Tenran · Nhà hàng TENRAN CAFE

Ngày phát hành 2022/02/15

Ngày 22 tháng 3 (Thứ Ba) -Ngày 23 tháng 11 (Thứ Tư), Nhà hàng TENRAN CAFE giờ làm việc

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin