Đóng

Thông báo

Danh sách Thông tin Vườn bách thảo Rokko Takayama

六甲高山植物園各施設

公開日2022/08/06

8/13・8/14は、9時より開園致します。

Vườn bách thảo Rokko Takayama

Ngày phát hành 2022/06/30

Yêu cầu đối với du khách (các biện pháp phòng chống lây nhiễm)

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin