Thông báo

Danh sách thông tin Xe cáp Rokko Cable / Xe buýt Rokko Sanjo

Xe cáp Rokko Cable / Xe buýt Rokko Sanjo

Ngày phát hành26/04/2024

Về thời gian chờ đợi trong thời gian Tuần lễ vàng (27/4 - 6/5) và tạm dừng xe buýt leo núi đến Ga Cáp treo Rokko Arima Ropeway Sancho

Xe cáp Rokko Cable / Xe buýt Rokko Sanjo

Ngày phát hành2024 /02/09

V/v đề nghị phê duyệt quy định giới hạn giá vé hành khách trên Xe cáp Rokko Cable

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin