Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

[MỚI! ] Kinh nghiệm làm vòng xoắn ốc

4,000円

Thiết kế mới để làm nhẫn phổ biến! Bạn cũng có thể khắc ở bên trong, vì vậy hãy thử khắc một thông điệp bằng suy nghĩ của bạn Đó là một chiếc nhẫn miễn phí với cảm giác âm lượng tốt. (Thời gian cần khoảng 60 phút)

Xử lý cửa hàng

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin