Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Bưu thiếp Rokko

Từ 100 yên

Chúng tôi đã chuẩn bị những tấm bưu thiếp với những bức ảnh tuyệt đẹp về cảnh đêm từ núi Rokko, màu nước và hình in của Xe cáp Rokko Cable và các cơ sở trên núi. Có một hộp thư ở phía trước ga Xe cáp Rokko Cable Yamagami, vậy tại sao bạn không gửi nó như một kỷ niệm cho chuyến đi của bạn, hoặc gửi nó cho một người quan trọng với bạn bằng suy nghĩ của bạn.

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin