Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Kinh nghiệm thiết kế vòng tay tấm

2.091 yên + thuế (2.300 yên bao gồm thuế) (Bán riêng charm dây chuyền bạc)

Có tất cả 14 thiết kế! Bạn cũng có thể làm mặt dây chuyền, vòng tay và móc chìa khóa! (Thời gian yêu cầu: khoảng 60 phút)
* Màu sắc quyến rũ là 200 yên + thuế (220 yên bao gồm thuế)

Xử lý cửa hàng

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin