Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Cửa hàng chính thức Greenia

Công viên thể thao Rokkosan GREENIA

Biểu tượng chú ý

Thông báo quan trọng của cửa hàng

※2021/11/24(水)より冬季休業中。2022年は3/19(土)より営業予定。

Cửa hàng chính thức ở tầng 1 của tòa nhà ngay khi bước vào cổng chính. Có rất nhiều hàng hóa chỉ có thể mua được ở đây, chẳng hạn như hàng chính gốc, đồ lưu niệm đầy ắp Kobe-ness và hàng hóa linh tinh! Sau đây, chúng tôi sẽ chọn một số sản phẩm và giới thiệu chúng.

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin