Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

“Hộp nhạc Kobe” gì?

Với sự sắp xếp ban đầu, chúng tôi có một đội hình gồm hơn 500 bài hát. Khi bạn đặt hàng trường hợp và ca khúc, những người thợ sẽ cẩn thận làm từng chiếc. "Chiếc lược" tạo ra âm thanh được điều chỉnh bằng tay bởi những người thợ thủ công đặc biệt về âm sắc và theo đuổi Hộp nhạc

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin