Mẫu liên hệ

Để được giải đáp thắc mắc về cơ sở vật chất của Rokko Sanjo
Chúng tôi đang chấp nhận.
Vui lòng điền vào các mục cần thiết bên dưới và gửi.

Trước khi liên hệ với chúng tôi Đây của
Vui lòng đọc các mục xác nhận.

お問い合わせ種別 必須
お問い合わせ
対象施設
必須
必須
必須
必須
必須
必須
必須

いただいた個人情報は、お問い合わせへの対応のみ使用し、他の目的に使用することはございません。また、弊社はあらかじめお客様の同意を得ないで、いただいた個人情報を第三者に提供いたしません。弊社のその他の個人情報に関する取り扱いについては「個人情報保護方針」をご覧ください。上記事項をご確認の上、ご同意いただける方は下の「同意する」をチェックしてください。

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn để bạn có thể sử dụng nó an toàn hơn,
Đối với các biện pháp bảo mật, mã hóa bằng "SSL" được áp dụng để cải thiện tính bảo mật của thông tin liên lạc.

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin