Tutup

Dasar perlindungan maklumat peribadi

Tentang perlindungan maklumat peribadi

SYARIKAT Mt.ROKKO CABLE CAR & TOURISM (selanjutnya disebut sebagai "syarikat kami") menyedari pentingnya maklumat peribadi dan mematuhi undang-undang dan peraturan dalaman mengenai maklumat peribadi.
Di samping itu, Syarikat melindungi maklumat peribadi pelanggan dengan memperoleh, menggunakan dan mengurus maklumat peribadi yang dikendalikan oleh Syarikat dalam semua aktiviti perniagaan yang dilakukan di laman web. Cara berfikir mengenai pengendalian maklumat peribadi di laman web ini dijelaskan di bawah.

Mengenai pengumpulan maklumat peribadi

Kami mungkin mengumpulkan maklumat peribadi anda dalam kes berikut.

 1. Semasa mendaftar sebagai ahli
 2. Semasa menjawab soal selidik
 3. Semasa mendaftar untuk majalah e-mel
 4. Semasa membuat tempahan untuk konsert, dll.
 5. Apabila anda menerima janji mengenai penggunaan kemudahan
 6. Semasa memohon undian, buka panggilan untuk peserta, dll.
 7. Semasa memohon pengambilan kakitangan

Penggunaan maklumat peribadi

Maklumat peribadi pelanggan yang diberikan ke laman web ini akan digunakan hanya dalam ruang lingkup yang diperlukan untuk mencapai tujuan berikut.

 1. Untuk menjawab pertanyaan (termasuk pengesahan penerimaan tempahan).
 2. Untuk maklumat mengenai produk dan perkhidmatan di laman web ini
 3. Untuk menghantar produk yang dipesan
 4. Merancang dan meningkatkan perkhidmatan
 5. Untuk penghantaran majalah e-mel
 6. Untuk maklumat penghantaran dan pemasaran kupon
 7. Untuk merekrut kakitangan

Pengurusan maklumat peribadi

Kami akan melaksanakan langkah-langkah pengurusan keselamatan yang sesuai untuk mencegah kehilangan, pemusnahan, pemalsuan, kebocoran, dan lain-lain maklumat peribadi anda dan menguruskannya dengan ketat. Walau bagaimanapun, harap maklum bahawa kami tidak akan bertanggungjawab ke atas kerosakan apa pun kepada anda atau pihak ketiga yang disebabkan oleh tindakan tidak sah seperti keropok.

Penyediaan maklumat peribadi kepada pihak ketiga

Kami tidak akan memberikan maklumat peribadi kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pelanggan, kecuali dalam kes-kes yang disenaraikan di bawah.

 1. Semasa penyumberan luar bahagian pengendalian maklumat peribadi. Walau bagaimanapun, dalam kes ini, maklumat peribadi akan diberikan kepada penerima perniagaan setelah membuat kontrak sehingga maklumat peribadi tidak akan digunakan untuk apa pun selain perniagaan yang diamanahkan oleh Syarikat dan maklumat peribadi tersebut akan diuruskan dengan betul. Saya akan.
 2. Apabila institusi nasional atau entiti awam tempatan atau orang yang dipercayakan dengannya bekerjasama dalam menjalankan urusan yang ditentukan oleh undang-undang.
 3. Sekiranya kita menentukan bahawa ada bahaya yang akan berlaku pada nyawa, badan atau harta Syarikat, pelanggan lain, atau pihak ketiga dan perlu untuk melindungi perkara ini.

Pendedahan maklumat peribadi

Anda boleh meminta kami untuk mendedahkan maklumat peribadi anda yang kami kendalikan. Sekiranya maklumat peribadi yang anda dedahkan tidak betul, anda boleh meminta kami untuk membetulkan atau menghapusnya. Sekiranya anda diminta untuk mendedahkan, memperbaiki, atau menghapus maklumat peribadi anda, atau jika anda mempunyai pertanyaan lain mengenai maklumat peribadi anda, sila hubungi Pejabat Perundingan Maklumat Pelanggan di bawah.

Kaunter perundingan maklumat pelanggan

Sekiranya anda mempunyai komen atau pertanyaan mengenai pengendalian maklumat peribadi, sila hubungi kaunter perundingan berikut.

<Meja Perundingan> SYARIKAT Mt.ROKKO CABLE CAR & TOURISM
TEL: 078-894-2071 (9: 00 ~ 17: 00 kecuali hujung minggu dan cuti)

Mengenai semakan
Teks di halaman ini dikemas kini pada 1 Oktober 2013. Ia akan digunakan setelah tarikh penerbitan di laman web ini.
itu sahaja