Đóng

Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Kinh nghiệm làm tấm Mini Bar

1,900円(シルバーチェーン・チャーム別売)

Làm phụ kiện với một chiếc đĩa bạc đơn giản! (Thời gian yêu cầu: khoảng 30 - 40 phút)

Xử lý cửa hàng

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin