ซื้อ (แนะนำสินค้าและร้านค้า)

ประสบการณ์การทำเพลทมินิบาร์

1,364 เยน + ภาษี (1,500 เยนรวมภาษี) (สร้อยคอเงินแยกจำหน่าย)

ทำเครื่องประดับด้วยแผ่นเงินง่ายๆ! (ระยะเวลาที่ต้องการ: ประมาณ 30-40 นาที)

การจัดการร้านค้า

ส่วนที่เหลือ / เปลี่ยนข้อมูล