Đóng

Liên lạc với chúng tôi

Mọi thắc mắc liên quan đến cơ sở Rokko Sanjo, vui lòng liên hệ sau đây.

Mt.ROKKO CABLE CAR & TOURISM COMPANY

1-32 Ichigaya, Rokkoyama-cho, Nada-ku, Kobe 657-0101, Nhật Bản
ĐT / 078-894-2071FAX / 078-894-2088

Sân vườn Rokko
Đài quan sát Rokko Shidare

1877-9 Gosukeyama, Rokkoyama-cho, Nada-ku, Kobe 657-0101
ĐT / 078-894-2281FAX / 078-891-1171

Bảo tàng hộp nhạc Rokko

4512-145 Kita Rokko, Rokkoyama-cho, Nada-ku, Kobe 657-0101
ĐT / 078-891-1284FAX / 078-891-0111

Vườn bách thảo Rokko Takayama

451-250, Kita Rokko, Rokkoyama-cho, Nada-ku, Kobe 657-0101
ĐT / 078-891-1247FAX / 078-891-0137

Công viên Rokkosan Country House
Khu vui chơi vận động ngoài trời Rokkosan Field Athletic
Công viên tuyết Rokko

4512-98 Kita Rokko, Rokkoyama-cho, Nada-ku, Kobe 657-0101
ĐT / 078-891-0366FAX / 078-891-0757

Đài quan sát Tenran · Nhà hàng TENRAN CAFE

1-32 Ichigaya, Rokkoyama-cho, Nada-ku, Kobe 657-0101, Nhật Bản
ĐT / 078-861-5288FAX / 078-861-4700

Xe cáp Rokko Cable

8-2 Nishiyama, Takahaji, Nada-ku, Kobe 657-0001
ĐT / 078-861-5288FAX / 078-861-4700

Nhấn vào đây để yêu cầu qua email

Mẫu liên hệ

  • Các câu hỏi liên quan đến cuối tuần và ngày lễ có thể mất một chút thời gian, vì vậy xin vui lòng gọi trực tiếp cho cơ sở.
  • Đối với địa chỉ điện thoại di động, vui lòng thay đổi cài đặt để bạn có thể nhận thư PC hoặc nhận tên miền của "@ rokkosan.com".