Vườn bách thảo Rokko Takayama

Vườn bách thảo Rokko Alpine từ năm 1933

Mùa hoa Vườn bách thảo Rokko Takayama Bách khoa toàn thư bách khoa (hàng năm)

Năm của vườn bách thảo được chia theo tháng, và các loại thực vật núi cao chính của mùa đó sẽ được giới thiệu.
Một số loài hoa nở qua các mùa, vì vậy
Nếu bạn không ở trong mùa đó, vui lòng kiểm tra các tháng trước và sau đó.

Tháng mười một​ ​/tháng mười một

Mùa hoa Tình hình ra hoa / Sách ảnh thực vật

Ghi chú sách ảnh thực vật

nhà tài trợ