Vườn bách thảo Rokko Takayama

Vườn bách thảo Rokko Alpine từ năm 1933

Thông báo về thông tin hoa mới nhất
Tình hình ra hoa

開花情報(9/25更新)

Chúng tôi sẽ thường xuyên gửi và cập nhật những thông tin mới nhất về hoa của Vườn bách thảo Rokko Takayama

キイジョウロウホトトギス(見頃)

アサマフウロ(見頃)

フジバカマ(見頃)

サラシナショウマ(見頃)

アケボノソウ(見頃)

サクラタデ(見頃)

サクラタデ(見頃)

ダイモンジソウ(咲き始め)

ダイモンジソウ(咲き始め)

イワシャジン(見頃)

イワシャジン(見頃)

ツルニンジン(見頃)

ツルニンジン(見頃)

シクラメン・ヘデリフォリウム(見頃)

シクラメン・ヘデリフォリウム(見頃)

ヤマトリカブト(見頃)

ヤマトリカブト(見頃)

タヌキマメ(見頃)

タヌキマメ(見頃)

シラネセンキュウ(咲き始め)

シラネセンキュウ(咲き始め)

ナンバンギセル(見頃)

ナンバンギセル(見頃)

Vườn bách thảo Rokko Takayama khoa toàn thư bách khoa (hàng năm)

Nhấp vào đây để Vườn bách thảo Rokko Takayama Bách khoa toàn thư về thực vật của Vườn thực vật Rokko Alpine", phân chia năm của vườn thực vật theo tháng và giới thiệu các loài thực vật núi cao chính của mùa.

Xem sách ảnh thực vật