Đóng

Lịch sự kiện

Trong phiên giao dịch

Ưu đãiĐể ý

Phiếu giảm giá hiện đang được bán!

2020/03/20〜2020/11/23

  • chia sẻ
  • tiếng riu ríutiếng riu ríu
  • chia sẻchia sẻ

Chúng tôi cũng có một "phiếu giảm giá" cho những người đến nhiều lần trong năm!
Điều này đặc biệt được khuyến nghị cho những người đến với hướng dẫn đặc biệt hàng tháng của chúng tôi mọi lúc và những người chụp ảnh theo mùa.
Chi tiết liên hệ quầy!

5 lần vé 2,450 yên (490 yên mỗi lần)
3 lần vé 1.500 yên (500 yên mỗi vé)

* Phiếu giảm giá dành cho những ai có thể đến một mình 5 hoặc 3 lần (không thể chia sẻ cho nhiều người)
* Ngày hết hạn là một năm kể từ ngày mua.