Thông báo đóng cửa Nhà hàng TENRAN CAFE và Nhà hàng Food Terrace