Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Rất phổ biến! Anniversary Bears 365

Bạn có thể tạo một Hộp nhạc cho ngày sinh nhật hoặc ngày kỷ niệm của mình bằng cách chọn một bài hát & Kuma-chan (Thứ Hai) & Mũ (Chủ Nhật) và đính kèm thông điệp kèm theo bảng tên!

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin