สวนพฤกษชาติร็อคโคอัลไพน์

สวนพฤกษศาสตร์ Rokko Alpine ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2476

ฤดูดอกไม้ สวนพฤกษชาติร็อคโคอัลไพน์ สารานุกรมพฤกษศาสตร์ (รายปี)

ปีของสวนพฤกษศาสตร์จะแบ่งตามเดือนและจะมีการแนะนำพืชอัลไพน์หลักในฤดูกาลนั้น
ดอกไม้บางชนิดก็บานสะพรั่งตามฤดูกาล
หากคุณไม่ได้อยู่ในฤดูกาลนั้นโปรดตรวจสอบเดือนก่อนและหลัง

เมษายน​ ​/เมษายน

Flower Season สถานการณ์ออกดอก / หนังสือภาพพฤกษศาสตร์

1

บันทึกหนังสือภาพพฤกษศาสตร์

สปอนเซอร์