ใกล้

อ่านดอกไม้

คุณสามารถเลื่อนในแนวนอน

กรกฎาคมสิงหาคมกันยายน
ตอนต้นปานกลางสายตอนต้นปานกลางสายตอนต้นปานกลางสาย

ใกล้

โน้ตอ่านดอกไม้

  • * แนะนำหญ้าป่าซึ่งเป็นที่นิยมในหมู่พืชอัลไพน์และพืชป่าประมาณ 150 ชนิดที่มักพบเห็นในอุทยาน
  • * ชื่อญี่ปุ่น, ชื่อวิทยาศาสตร์, การกระจาย, สภาพแวดล้อมที่กำลังเติบโต, ฤดูดอกไม้ อย่างไรก็ตามฤดูออกดอกเป็นฤดูออกดอกในสวนของเรา
  • * ในแต่ละเดือนชื่อพืชจะถูกจัดเรียงตามลำดับพยางค์ภาษาญี่ปุ่น
  • * เวลาออกดอกอาจเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ โปรดทราบว่า