0%
65.3%
100%
Phông chữ logo GREENIA

Giờ làm việc của lễ tân ở từng khu vực

NHẶT LÊN

Đón

 • Campan

  Nhiệm vụ bổ sung từ Grinha '22

  2022/02/28

 • Tin tức đặc biệt

  Bộ phim đặc biệt của GREENIA được phát hành để tưởng nhớ hơn 200.000 du khách

  2022/01/14

 • Biến cố

  [Thông báo kết quả] # Tôi đã cố gắng tổ chức cuộc thi ý tưởng thể thao trong mơ!

  2021/07/30

 • Lưu trữ

  Xe buýt gói đặc biệt GREENIA hiện đã có mặt!

  2021/09/03

 • Campan

  Quà tặng người mua hàng ban đầu của GREENIA x Fischer

  2021/03/23

 • Campan

  Nhiệm vụ bổ sung từ Grinha

  2021/03/23

 • Lưu trữ

  GREENIA x Fischer's Advertising Jack ở ga Hankyu Osaka Umeda

  2021/04/11

 • Tin tức đặc biệt

  Fischer's giám sát 80 điểm điền kinh!

  2021/02/01