0%
65.3%
100%
Phông chữ logo GREENIA

Giờ làm việc của lễ tân ở từng khu vực

2024.
29/05(Thứ Tư)

Giờ làm việc của cơ sở Các ngày đóng cửa

 • Đa dạng thể thao

  yahhoy

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]


 • Thể thao dưới nước

  amembo tự hỏi

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]

 • Vận động viên cơ bắp

  de kairiki

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]

 • Điền kinh

  tự hỏi yamambo

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]
 • Mount King

  tấn vua

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]

 • Cuộc phiêu lưu trong rừng

  rừng mecya

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]
 • Trượt zip dài

  trượt zip

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]


de kairiki

Không.

02

らせん階段を上って

ぐるりとらせん状になった階段を登り、頂上を目指す。

 • #đất
 • # Học sinh trung học trở lên
 • # Chơi với mọi người
 • #Supervised by Fischer's

cấp độ

Cấp độ 2

de kairiki エリアマップ

マッスルアスレチック(de kairiki) マップ