0%
65.3%
100%
Phông chữ logo GREENIA

Giờ làm việc của lễ tân ở từng khu vực

2024.
29/05(Thứ Tư)

Giờ làm việc của cơ sở Các ngày đóng cửa

 • Đa dạng thể thao

  yahhoy

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]


 • Thể thao dưới nước

  amembo tự hỏi

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]

 • Vận động viên cơ bắp

  de kairiki

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]

 • Điền kinh

  tự hỏi yamambo

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]
 • Mount King

  tấn vua

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]

 • Cuộc phiêu lưu trong rừng

  rừng mecya

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]
 • Trượt zip dài

  trượt zip

  Ngày đóng cửa

  [Nhận xét]


Công viên thể thao Rokkosan GREENIA

Sách ảnh thể thao

Đa dạng thể thao

yahhoy (Yahhoi)

toàn bộ

30 điểm