[ข้อควรระวัง] โปรดระวังเว็บไซต์หลอกลวงที่เป็นอันตราย

เราได้ยืนยันการมีอยู่ของไซต์ที่เป็นอันตรายซึ่งกระทำการฉ้อโกงโดยใช้ชื่อบริษัทและชื่อสถานที่ของเรา (พิพิธภัณฑ์ ROKKO Mori no Oto)
ปัจจุบันมีเพียง "Rakuten Ichiba" ที่เปิดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ ROKKO Mori no Oto

แม้หลังจากโอนราคาสินค้าแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ที่สินค้าจะไม่มาถึง ดังนั้นโปรดระวังอย่าใช้ไซต์ที่เป็นอันตราย