Đóng

Tin tức từ cơ sở của chúng tôi

2019/12/26

3/20 đến Nhà hàng Rokkosan Genghis Khan Palace Thông báo mở lại

  • chia sẻ
  • tiếng riu ríutiếng riu ríu
  • chia sẻchia sẻ

Nhà hàng Rokkosan Genghis Khan Palace Công việc cải tạo toàn bộ sẽ bắt đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2020 và sẽ đóng cửa. Gia hạn mở cửa là ngày 20 tháng 3!

Với sự đổi mới, ngoài việc đổi mới hoàn toàn nội thất của cửa hàng, chúng tôi mới giới thiệu một máy rang không khói, vì vậy bạn có thể thưởng thức ẩm thực Thành Cát Tư Hãn một cách thoải mái trong một không gian chất lượng cao bên trong cửa hàng. Ngoài ra, thực đơn sẽ được đổi mới và các thành phần mới như "thịt cừu sống" sẽ được cung cấp.

Chúng tôi xin lỗi vì bất kỳ sự bất tiện nào gây ra trong thời gian xây dựng, nhưng xin vui lòng hiểu điều này.

Xin hãy chờ đến Nhà hàng Rokkosan Genghis Khan Palace.

trở lại chỉ mục