ใกล้

แผนที่โรงงาน

 • แตะที่ไอคอน

  ด้วยการแตะ
  ขยาย

 • ไอคอนปัด

  แผนที่
  คุณสามารถลาก

แผนที่โรงงาน
 • ห้องน้ำของผู้หญิง
 • ห้องน้ำสำหรับผู้ชาย
 • ห้องน้ำสำหรับคนพิการ
 • ที่จอดรถ
 • ร้านอาหาร
 • กาแฟ / อาหารว่าง
 • ของที่ระลึก
 • ห้องเด็กอ่อน
 • พื้นที่สูบบุหรี่