Mengenai pengendalian permohonan sijil kecacatan "Mirairo ID". (Kereta kabel Rokko)

Kereta kabel Rokko

Anda boleh menggunakan aplikasi sijil hilang upaya "ID Mirairo".