Thông báo nối lại chuyến tham quan có hướng dẫn Đài quan sát Rokko Shidare

Từ ngày 1 tháng 4 (thứ sáu), chúng tôi sẽ tiếp tục chuyến tham quan có hướng dẫn tại Đài quan sát Rokko Shidare.

Hãy tham gia.

Thời gian giữ: 11: 00 ~, 14: 00 ~, 16: 00 ~

* Nó có thể bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết.