Ngày 22 tháng 3 (Thứ Ba) -Ngày 23 tháng 11 (Thứ Tư), Nhà hàng TENRAN CAFE giờ làm việc

■ Ngày 22 tháng 3 (Thứ Ba) -Ngày 31 tháng 5 (Thứ Ba) * Ngày nghỉ lễ thường Thứ Ba

Các ngày trong tuần: 11: 00-19: 00 L.O. Thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ: 11: 00-20: 00 L.O.

■ Ngày 1 tháng 6 (Thứ Tư) -Ngày 23 tháng 11 (Thứ Ba) * Ngày nghỉ lễ thường Thứ Ba

Các ngày trong tuần: 11:00-Bữa ăn 19: 30L.O. / Cafe 20: 00L.O. Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ: 11: 00-20: 00 L.O.

※8月1日(月)現在臨時休業しております。

* Không có ngày nghỉ thông thường từ Thứ Bảy, ngày 9 tháng Bảy đến thứ Tư, ngày 31 tháng Tám.

* Có thể thay đổi do điều kiện thời tiết