วันที่ 22 มีนาคม (วันอังคาร) - 23 พฤศจิกายน (วันพุธ), เท็นรันคาเฟ่

■ 22 มีนาคม (วันอังคาร) - 31 พฤษภาคม (วันอังคาร) * วันหยุดประจำวันอังคาร

วันธรรมดา: 11:00-19:00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 11:00 น. - 20:00 น.

■ 1 มิถุนายน (วันพุธ) - 23 พฤศจิกายน (วันอังคาร) * วันหยุดประจำวันอังคาร

วันธรรมดา 11:00 น. อาหาร 19:30 น. / คาเฟ่ 20:00 น. วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์: 11:00 น. - 20:00 น.

※8月1日(月)現在臨時休業しております。

* ไม่มีวันหยุดประจำตั้งแต่วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคมถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ