10/15 (เสาร์) 3rd, 12/3 (เสาร์) ประกาศยกเลิกการไต่เขาด้วยสายเคเบิลที่ 4

ร็อคโคเคเบิล หยุดให้บริการ (10 ตุลาคม) เนื่องจากต้องใช้เวลาในการซ่อมแซม การขึ้นกระเช้าลอยฟ้าในปีนี้จะถูกยกเลิก เราขออภัยในความไม่สะดวกและขอให้คุณเข้าใจ