ROKKO BLUE dọc theo dòng!

 Cẩm tú cầu dọc đường đang nở rộ.

Đất của núi Rokko có tính axit, và màu xanh của hoa cẩm tú cầu, và nó đã được gọi là "ROKKOBLUE" từ lâu và đã trở nên phổ biến.

Độ cao hơn thành phố nên nhiệt độ thấp hơn, thời gian ra hoa từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 7.

Cẩm tú cầu ở ga dưới bắt đầu nở theo thứ tự, tú cầu quanh ga Yamagami bắt đầu nở từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7.

Tổng cộng có hơn 2.500 loài hoa cẩm tú cầu như Hydrangea hirta, Hydrangea hirta, Hydrangea hirta và Ailanthus edulis được kết nối giữa ga Shimo (độ cao 244m) và ga Yamagami (độ cao 737m).