Nó đã được xuất bản trên Kobe Shimbun! (Kỷ niệm 90 năm khai trương Xe cáp Rokko Cable)

Vượt qua chiến tranh và thảm họa 90 năm Xe cáp Rokko Cable là một công trình kỷ niệm đầy màu sắc