เราจะเริ่มจัดการส่วนลดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต (ร็อคโคเคเบิล)

ร็อคโคเคเบิล ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม 2564

เราจะเริ่มจัดการส่วนลดสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางจิต

ลูกค้าที่มีสมุดบันทึกความพิการชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คือโน้ตบุ๊กและผู้ดูแลหนึ่งคน

ลูกค้าที่มีโน้ตบุ๊กชั้นป. 2 และม. 3 จะมีเฉพาะโน้ตบุ๊กตัวเองเท่านั้น

ค่าโดยสารเที่ยวเดียวลด 5%

ส่วนลดค่าโดยสารคือ

ผู้ใหญ่ 300 เยนเด็ก 150 เยน