Sân vườn Rokko Giờ làm việc từ Thứ Bảy, ngày 18 tháng 3 năm 2023 đến Thứ Hai, ngày 8 tháng 1 năm 2024 (ngày lễ)

Vui lòng xem tại đây để biết giờ làm việc của Sân vườn Rokko từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 (Thứ Bảy) đến ngày 8 tháng 1 năm 2024 (Thứ Hai/ngày lễ).

2023シーズン 「Lightscape in Rokko しょくぶつのあかり」ライトアップスケジュールはこちら

 

* Khác nhau tùy theo mùa, thời tiết và cửa hàng.

* Thời gian có thể thay đổi do các trường hợp khác nhau và thời tiết xấu.