Đóng

Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Giòn

Từ 1,760 yên

Màu nhạt rất được các chị em ưa chuộng.
Nó cũng rất nổi tiếng như một "viên đá tình yêu" và được khuyến khích cho những ai muốn làm sâu sắc hơn tình yêu của họ với những cuộc gặp gỡ và những người mới yêu ...

Bông tai mắt hổ pha lê đỏ / nhuộm 1,760 yên
Vòng tay pha lê đỏ từ 3,080 yên

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin