Đóng

Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Ngọc trai nước ngọt

Từ 3,190 yên

Một món đồ làm nổi bật sự quyến rũ của bạn.
Ngoài ra, một số người có thể đeo nó như một lá bùa hộ mệnh cho việc mang thai và sinh nở vì vỏ trai mọc ngọc trong cơ thể họ.

Mặt dây chuyền ngọc trai nước ngọt (mỗi chiếc) 4.180 yên
Bông tai ngọc trai nước ngọt từ 3,190 yên

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin